Strona główna Administrowanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami

Podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

Jakie przepisy regulują funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej?

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych często zastanawiają się jakie przepisy regulują funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej? Główną ustawą regulującą zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej jest...

Samodzielny lokal mieszkalny, pomieszczenie przynależne, pomieszczenie pomocnicze

Samodzielny lokal mieszkalny, pomieszczenie przynależne, pomieszczenie pomocnicze to pojęcia często mylone przez właścicieli nieruchomości. Charakter prawny pojęć określa ustawa o własności lokali. Czy w...
Zasady głosowania uchwał we wspólnocie

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Głosowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej określają przepisy Ustawy o własności lokali w szczególności art. 23. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawa wyróżnia 3 tryby...
Różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą

Różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą mieszkaniową

Kryterium podziału określającym różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą mieszkaniową jest liczba samodzielnych lokali wschodzących w skład danej wspólnoty mieszkaniowej. Do sumy lokali wlicza...
Zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Zebranie właścicieli wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali zebranie właścicieli wspólnoty mieszkaniowej odbywa się obowiązkowo na: rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej  oraz może odbywać się na...
Prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty

Prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Prawa i obowiązki Zarządu wspólnoty mieszkaniowej określają przepisy Ustawy o własności lokali. Zarząd reprezentuje wspólnotę mieszkaniową w zakresie: czynności zwykłego zarządu czynności przekraczających zakres zwykłego...

Najpopularniejsze