Strona główna Akty prawne

Akty prawne

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tj. z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tj. z...
Prawo budowlane

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17...
Prawo budowlane

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 27) tj. z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119,...
Prawo budowlane

Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) tj. z dnia 10 maja 1995 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 288) tj. z...
Prawo budowlane

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717) tj. z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z...
Prawo budowlane

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 654) tj. z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U....
Prawo budowlane

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) tj. z dnia 15 grudnia...
Prawo budowlane

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tj. z dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 46, poz....
Prawo budowlane

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733) tj. z...
Prawo budowlane

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734) tj. z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r....

Najpopularniejsze