Ekartoteka informacje

Co to jest ekartoteka?

Ekartoteka to system zdalnego dostępu do Państwa rozliczeń, wpłat, zobowiązań oraz ważnych informacji dla Państwa nieruchomości za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

W jaki sposób mogę uzyskać hasło oraz login do ekartoteki?

Hasło oraz login do ekartoteki znajdują się w lewym górnym rogu „Zawiadomienia o wysokości opłat”  które otrzymujecie Państwo każdego miesiąca.

Hasło oraz login przyznawane są każdemu mieszkańcowi automatycznie i nie trzeba występować z żadnym dodatkowym wnioskiem o założenie dostępu do systemu.

Czy za korzystanie z ekartoteki muszę ponosić dodatkowe opłaty?

Nie. Dla klientów naszej firmy korzystanie z kartoteki jest bezpłatne.

Jakie informacje mogę znaleźć w ekartotece?

Rozliczenie opłat z tytułu:

  • Funduszu eksploatacyjnego
  • Funduszu remontowego

Kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat.

Rozliczenie opłat za media:

  • rozliczenie z tytułu zużycia wody,
  • rozliczenie centralnego ogrzewania,

Uchwały podjęte przez Wspólnotę.

Protokoły z zebrań Wspólnoty.

Ważne dokumenty – regulaminy, statuty, itp.

Czy istnieje możliwość głosowania uchwał poprzez system ekartoteki?

Tak. Jeżeli jako mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej podejmiecie Państwo stosowną uchwałę o możliwości głosowania poprzez system ekartoteki.