Informacje o wspólnocie mieszkaniowej

Jakie przepisy regulują funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej?

Rzetelne informacje o wspólnocie mieszkaniowej to ważna sprawa dla każdego właściciela nieruchomości.

Podstawową ustawą określającą zasady funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej jest „Ustawa o własności lokali”.

Pozostałe dokumenty ustanawiane w formie uchwał przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej to:

 • statut wspólnoty mieszkaniowej
 • regulamin porządku domowego
 • regulaminy rozliczania mediów: ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania
 • regulamin funkcjonowania strefy ruchu lub strefy zamieszkania
 • uchwały określające Plan gospodarczy, sprawozdanie finansowe, oraz podział wyniku finansowego
 • uchwały związane z wyborem Zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi

Wszelkie dokumenty ustanawiane w formie uchwał tj. statut, regulaminy oraz uchwały dostępne są na Państwa koncie w E-kartotece.

W celu zapoznania się z dokumentami w formie ustaw oraz rozporządzeń zapraszamy do działu „Akty prawne” gdzie znajdziecie Państwo aktualne przepisy prawa związane z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zapraszamy również do działu „Orzecznictwo” w którym znajdziecie Państwo najważniejsze orzeczenia sądów dotyczących nieruchomości a szczególnie Wspólnot Mieszkaniowych.

Kupiłam mieszkanie. Co powinnam zrobić?

Po zakupie mieszkania prosimy o kontakt z zarządcą odpowiedzialnym za Państwa nieruchomość.

Celem spotkania jest:

 • Pomoc przy załatwieniu formalności związanych z przyjęciem do Wspólnoty mieszkaniowej
 • Zapoznanie Państwa z obowiązującymi regulaminami
 • Wypełnienie niezbędnych dokumentów
 • Założenie dostępu do E-kartoteki
 • Zakup kart oraz pilotów do szlabanów, kluczy do furtek wejściowych itp.

Czas spotkania zależy od ilości pytań i trwa od 15 minut do ….

Informacje o wspólnocie mieszkaniowej pozwolą Państwu na zapoznacie się ze specyfiką danej wspólnoty mieszkaniowej.

Każda nieruchomość to osobny rozdział a dobry początek to połowa sukcesu…

Czy posiadacie licencję zarządcy nieruchomości?

Tak. Posiadamy „Świadectwo” nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz tytuł „zarządcy nieruchomości” nadany przez Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami szczególnie „Ustawą o gospodarce nieruchomościami” do zarządzania nieruchomościami nie jest wymagana licencja lub szczególne uprawnienia.

Do właściciela nieruchomości należy decyzja komu zleci zarządzanie swoją nieruchomością.

Czy cena zarządzania nieruchomością obejmuje wszystkie opisane usługi?

Tak. Nie pobieramy dodatkowych opłat. Cena za zarządzanie obejmuje wszystkie usługi zawarte w umowie o zarządzanie Państwa nieruchomością.

W cenie zarządzania nieruchomościami oferujecie dużo dodatkowych usług to ile kosztuje u was zarządzanie?

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych cena ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz specyfiki danej Wspólnoty.

Proszę pamiętać, że cena za zarządzanie jest tylko jedną ze składowych, które każdy z właścicieli wspólnoty mieszkaniowej zobowiązany jest opłacać w postaci opłat na Fundusz eksploatacyjny oraz Fundusz remontowy. Od „gospodarności” oraz zaangażowania zarządcy zależy jakiej wysokości opłaty będziecie Państwo ponosić każdego miesiąca.

Nie sztuką jest mało płacić zarządcy nieruchomości, który niewiele robi. Sztuką jest mieszkać w zadbanej i bezpiecznej wspólnocie mieszkaniowej płacąc niski „czynsz”.

Mieszkańców i Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych zainteresowanych współpracą z naszą firmą zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz o kontakt w celu przygotowania dla Państwa konkretnej oferty.

W przypadku Nieruchomości komercyjnych cena ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz specyfiki danej nieruchomości. Wynagrodzenie ustalane jest jako procent od wynajętej powierzchni – inaczej mówiąc jeżeli dana nieruchomość nie zarabia to my również nie zarabiamy. Głównym celem poza utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie jest wynajęcie wszystkich dostępnych powierzchni. Zarządzanie nieruchomością komercyjną to również dostrzeganie możliwości potencjalnych zysków np. wprowadzenie opłaty za parking oraz unikanie możliwych zagrożeń.

Właścicieli nieruchomości zainteresowanych współpracą z nami zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz o kontakt w celu przygotowania dla Państwa konkretnej oferty.