Jak zgłaszać awarie i usterki

Kupiłem nowe mieszkanie od dewelopera. Jak zgłaszać awarie i usterki?

W przypadku zakupu nowego mieszkania od dewelopera obowiązuje 5 letnia rękojmia oraz gwarancja.

Awarie i usterki dotyczące mieszkania np. nieszczelne okna, niedomykające się drzwi, awarie instalacji itp. należy zgłaszać bezpośrednio do dewelopera.

Uwagi dotyczące części wspólnych np. ochrona, sprzątanie klatek oraz części wspólnych, zieleń itp. należy zgłaszać do obsługującego Państwa nieruchomość zarządcy.

Jestem właścicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej. Komu mam zgłaszać awarie i usterki?

Awarie dotyczące mieszkania np. nieszczelne okna, niedomykające się drzwi, awarie instalacji wewnętrznej itp. należy dokonać we własnym zakresie.

Awarie i usterki dotyczące części wspólnych np. domofony, piwnice, strychy, ogrodzenie, wymiana żarówek, ochrona, sprzątanie klatek oraz części wspólnych, zieleń itp. należy zgłaszać do obsługującego Państwa nieruchomość zarządcy.