Optymalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości

Optymalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości to zadanie dla osób posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie.

Arkadiadom to profesjonalne i rzetelne doradztwo w zakresie:

Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej

 • Wykonywanie audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji – doradztwo w zakresie docieplenia budynku oraz zmniejszenia mocy zamówionej,
 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej (świadectw energetycznych),
 • Badania kamerą termowizyjną – lokalizacja mostków termicznych, lokalizacja nieszczelności okien, drzwi, dachów, ścian, diagnoza przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni, kontrola jakości wykonanych prac dociepleniowych,
 • Analiza treści zawartych umów z przedsiębiorstwem dostarczającym energię cieplną,
 • Analiza faktur,
 • Dobór optymalnej wielkości mocy zamówionej,
 • Doradztwo w zakresie zmiany źródła ciepła – dobór alternatywnych źródeł ciepła np. pomp ciepła.

Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

 • Analiza treści zawartych umów z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • Dobór optymalnej grupy taryfowej dostosowanej do specyfiki poszczególnych nieruchomości,
  Dobór wielkości mocy umownej,
 • Wybór optymalnego sprzedawcy energii elektrycznej wraz z przeprowadzeniem całej niezbędnej procedury związanej ze zmianą sprzedawcy,
 • Doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej np. zmiana źródeł światła oświetlenia zewnętrznego (ulice, place zabaw, parkingi itp.) oraz oświetlenia wewnętrznego (klatki schodowe, piwnice, części wspólne),
 • Dobór alternatywnych źródeł energii elektrycznej – ogniwa fotowoltaiczne.

Optymalizacja kosztów zużycia wody użytkowej

 • Analiza treści zawartych umów z przedsiębiorstwem wodociągowym,
 • Kontrola instalacji zimnej wody użytkowej,
 • Kontrola instalacji ciepłej wody użytkowej – stan izolacji cieplnej, sprawność funkcjonowania cyrkulacji wody,
 • Analiza strat wody w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej,
 • Dobór alternatywnych źródeł podgrzewania ciepłej wody użytkowej np. pompy ciepła, panele słoneczne,
 • Doradztwo w zakresie instalacji: pomp obiegowych i cyrkulacyjnych, perlatorów, baterii termostatycznych, bezdotykowych oraz uchwytowych.

Optymalizacja żużycia stanu technicznego

Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości

 • Rzetelna analiza stanu technicznego nieruchomości na podstawie rocznej oraz pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku – ustalenie zakresu niezbędnych prac remontowych,
 • Analiza Książki Obiektu Budowlanego – kontrola poprawności prowadzenia książki oraz dokumentacji technicznej budynku,
 • Analiza potrzeb oraz przygotowanie harmonogramu bieżących przeglądów konserwacyjnych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych nieruchomości oraz zaleceń producentów,
 • Badania kamerą termowizyjną – lokalizacja mostków termicznych (nieszczelności okien, drzwi, dachów, ścian), diagnoza przyczyn występowania zawilgoceń i pleśni, kontrola jakości wykonanych prac dociepleniowych.