Polityka prywatności

Korzystając z niniejszego serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Administratorem gromadzonych danych jest NOUMAN Nieruchomości Krzysztof Lisiecki z siedzibą przy ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice.

NOUMAN Nieruchomości Krzysztof Lisiecki nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników portalu arkadiadom.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu oferowania produktów i usług NOUMAN Nieruchomości Krzysztof Lisiecki (marketing bezpośredni) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub gdy się zdezaktualizowały.

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa wystarczy się z nami skontaktować na adres NOUMAN Nieruchomości Krzysztof Lisiecki z siedzibą przy ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nouman.pl

Dane chronione są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.