Różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą mieszkaniową

Różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą mieszkaniowąKryterium podziału określającym różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą mieszkaniową jest liczba samodzielnych lokali wschodzących w skład danej wspólnoty mieszkaniowej. Do sumy lokali wlicza się wszystkie lokale zarówno wyodrębnione jak i lokale niewyodrębnione o przeznaczeniu zarówno mieszkalnym jak i innym np. lokale handlowe lub usługowe.

Różnice pomiędzy małą i dużą wspólnotą mieszkaniową

Status prawny danej wspólnoty określa liczba samodzielnych lokali. W przypadku gdy w danej nieruchomości znajduje się 8 lub więcej lokali mamy do czynienia z tzw. dużą wspólnotą mieszkaniową oraz przepisami ustawy o własności lokali.

W przypadku gdy w danej nieruchomości znajduje się 7 lub mniej lokali mamy do czynienia z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

Mała wspólnota mieszkaniowa

Jeżeli liczba samodzielnych lokali jest równa lub mniejsza niż 7 mamy do czynienia z tzw. małą wspólnotą. W tzw. małej wspólnocie do podejmowania decyzji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (art.199-209) i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali:

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Czy status tzw. małej wspólnoty jest korzystny dla mieszkańców?

Nie, ponieważ zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli

W praktyce zgoda wszystkich współwłaścicieli jest bardzo trudna do uzyskania co często prowadzi do braku decyzji w sprawach ważnych dla wspólnoty jak np. remonty lub konieczności rozstrzygania sporów przez sądy.

Duża wspólnota mieszkaniowa

Jeżeli liczba samodzielnych lokali jest równa lub większa niż 8 mamy do czynienia z tzw. dużą wspólnotą. W tzw. dużej wspólnocie właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze Zarządu a do podejmowania decyzji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy o własności lokali.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali:

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here