Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Arkadiadom to profesjonalne oraz kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Oferujemy komercjalizację nieruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi oraz pełną obsługę techniczną i księgową Państwa nieruchomości.

Nasze usługi świadczymy na terenie Śląska, Krakowa oraz miast ościennych.

Zapraszamy do współpracy właścicieli nieruchomości oraz firmy i ich Zarządy.

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

zarządzanie biurowcami

W przypadku zakupu nieruchomości komercyjnych głównym motywem zakupu jest szybka stopa zwrotu z inwestycji – ROI. Arkadiadom to licencjonowani zarządcy nieruchomości, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy w profesjonalny sposób zajmą się Państwa nieruchomościami dzięki czemu proces komercjalizacji nieruchomości nie będzie trwał latami a odpowiednia stopa zwrotu z inwestycji umożliwi Państwu inwestowanie w kolejne nieruchomości.

Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie:

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztówDoradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej – wykonywanie audytów energetycznych oraz badań termowizyjnych, analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej wielkości zamówionej mocy,
 • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej grupy taryfowej, dobór wielkości mocy umownej, wybór sprzedawcy energii elektrycznej,
 • Optymalizacja kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody użytkowej – analiza treści zawartych umów, analiza zużycia wody, analiza strat wody,
 • Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości – rzetelne i profesjonalne przeglądy budynków.

Obsługa administracyjna nieruchomości komercyjnychObsługa administracyjna nieruchomości

 • Negocjowanie i zawieranie umów najmu.
 • Zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości,
 • Rozliczanie oraz odczyty wodomierzy, liczników energii elektrycznej i gazu dla poszczególnych najemców,
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych oraz parkingach,
 • Negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków,
 • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz termomodernizacyjnych,
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacjach z najemcami oraz urzędami.

Obsługa techniczna nieruchomości komercyjnychObsługa techniczna nieruchomości

 • Zlecenie i kontrola konserwacji, modernizacji oraz remontów budynków,
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym,
 • Roczna kontrola stanu technicznego budynku,
 • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku,
 • Przegląd instalacji gazowej,
 • Przeglądy przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz negocjowanie cen,
 • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych.

Obsługa finansowa nieruchomości komercyjnychObsługa księgowo-finansowa nieruchomości

 • Rozliczanie oraz egzekwowanie od najemców opłat z tytułu umów najmu,
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów oraz kontrahentami,
 • Obsługa rachunków bankowych,
 • Monitorowanie i windykacja należności (wezwania do zapłaty, ugody),
 • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowanie projektu Planu Gospodarczego.

Nowoczesne technologie w zarządzaniuNowoczesne technologie w zarządzaniu nieruchomościami

 • zapewniamy 24/7 dostęp do dokumentów oraz rozliczeń Państwa najemców poprzez platformę internetową E-kartoteka,
 • zapewniamy możliwość szybkiego przeprowadzenia ankiet poprzez internet,
 • umożliwiamy szybki obieg informacji poprzez system SMS – informacje dla Państwa oraz najemców o płatnościach, przeglądach, ważnych informacjach itp.,
 • korzystamy z oprogramowania do zdalnego odczytu energii elektrycznej, wskazań wodomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania,
 • doradzamy instalację nowoczesnego systemu monitoringu z możliwością podglądu dla właścicieli nieruchomości oraz najemców,
 • wykonujemy badania kamerą termowizyjną, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić w których miejscach pojawiają się największe straty ciepła oraz straty energii elektrycznej.