Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymiArkadiadom to profesjonalne oraz kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Oferujemy administrowanie i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz pełną obsługę techniczną i księgową Państwa nieruchomości.

Nasze usługi świadczymy na terenie Śląska oraz Krakowa. W szczególności obsługujemy: Katowice, Kraków, Bytom, Będzin, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze oraz miasta ościenne.

Zapraszamy do współpracy właścicieli nieruchomości oraz Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

Dlaczego arkadiadomZarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Arkadiadom to licencjonowani zarządcy nieruchomości, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie, którzy w profesjonalny sposób zajmą się Państwa nieruchomościami.

Zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie:

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztówDoradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji nieruchomości

 • Optymalizacja kosztów zużycia energii cieplnej – wykonywanie audytów energetycznych oraz badań termowizyjnych, analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej wielkości zamówionej mocy,
 • Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej – analiza treści zawartych umów, dobór optymalnej grupy taryfowej, dobór wielkości mocy umownej, wybór sprzedawcy energii elektrycznej,
 • Optymalizacja kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody użytkowej – analiza treści zawartych umów, analiza zużycia wody, analiza strat wody,
 • Optymalizacja kosztów zużycia stanu technicznego nieruchomości – rzetelne i profesjonalne przeglądy budynków.

Obsługa administracyjna nieruchomościObsługa administracyjna nieruchomości

 • Zawieranie i optymalizowanie umów z dostawcami mediów: wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości,
 • Odczyty wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz gazu,
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości,
 • Negocjowanie i zawieranie umów ubezpieczenia budynków,
 • Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Pomoc w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej „na zewnątrz”.

Obsługa techniczna nieruchomościObsługa techniczna nieruchomości

 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym,
 • Roczna kontrola stanu technicznego budynku,
 • Pięcioletnia kontrola stanu technicznego budynku,
 • Przegląd instalacji gazowej,
 • Przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
 • Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych oraz negocjowanie cen,
 • Zlecenie i kontrola konserwacji, modernizacji oraz remontów budynków,
 • Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych.

Obsługa księgowa nieruchomościObsługa księgowo-finansowa nieruchomości

 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów funduszu eksploatacyjnego oraz funduszu remontowego,
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów oraz kontrahentami,
 • Obsługa rachunków bankowych Wspólnoty,
 • Monitorowanie i windykacja należności (wezwania do zapłaty, ugody),
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty,
 • Przygotowanie projektu Planu Gospodarczego.

Nowoczesne technologie w zarządzaniuNowoczesne technologie w zarządzaniu nieruchomościami

 • zapewniamy 24/7 dostęp do dokumentów oraz Państwa rozliczeń poprzez platformę internetową E-kartoteka,
 • udostępniamy możliwość głosowania nad uchwałami poprzez internet,
 • umożliwiamy szybki obieg informacji poprzez system SMS – informacje o płatnościach, przeglądach, zebraniach itp.,
 • korzystamy z oprogramowania do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz podzielników kosztów ogrzewania,
 • doradzamy instalację nowoczesnego systemu monitoringu z możliwością podglądu dla właścicieli nieruchomości,
 • wykonujemy badania kamerą termowizyjną, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić gdzie są największe straty ciepła.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę!